Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

MUDr. Naděžda Špičanová

IČO: 43753531

Kollárova 208/3, 25088 Čelákovice

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

  • poskytování zdravotních služeb
  • vykazování hrazených zdravotních služeb
  • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
  • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám

Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění naší zákonné povinnost( zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ).

S kým sdílíme vaše údaje

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou uchovávány po dobu stanovenou vyhláškou č.98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

Jaké máte práva?

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany osobních údajů:

  • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům
  • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme
  • právo na výmaz Vašich osobních údajů, které se však vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb

Dodatečné informace

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života. Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka.